מקדם שחיקה במשחות השיניים

תהיו מודעים לערכי RDA   בעת צחצוח השיניים

כך שלא תגרמו נזק לשיניים ולחניכיים שלכם!

 

מדי יום אנו מצחצחים שיניים, לפעמים מחליפים משחות

אבל על מה צריך להסתכל כשקונים?

אחד הערכים המופיעים על גבי משחות השיניים הוא RDA

לא תמיד גלוי לצרכן , ניתן לפעמים למצא אותו ברשת.

מה הוא אומר? האם הוא חשוב?

RDA= Relative Dentin  Ablativity

מדד זה מסמל את  מידת שחיקת הדנטין (מרכיב מרכזי בשיניים )

0-70 שחיקה נמוכה

71-100 שחיקה ברמה בינונית

101-150 שוחק מאוד

151-250 שחיקה גבוהה ביותר, נחשב מזיק לשן

 

כל משחת שיניים מודדת ערך זה על מנת לקבל אישור של הFDA

ככל שהמספר נמוך יותר , האמייל/ דנטין עשוי להשחק פחות

משחת שיניים אידאלית לא תקבל מדד  RDAגבוה

לשימוש יומיומי ובעיקר בעלי שיניים רגישות מומלץ פחות מ 70

לדוגמא :

משחת השיניים SENSI LACER     סנסי לייסר – לבעלי שיניים רגישות

בעלת מקדם שחיקה נמוך      31.77   – RDA

מידע נוסף

https://advanceddigitaldentist.com/our-services/f/toothpaste-abrasiveness